Ansvarsfraskrivelse

 

Vi bak moms.be streber etter at all informasjon som kommer frem på denne siden skal være så korrekt og juridisk holdbar som mulig. Innholdet er imidlertid ikke gjennomgått av jurister eller revisor. Problemer som tas opp er ofte gjenstand for tolkning av lovverk og det må tas høyde for at våre tolkninger kan være feil. Ta derfor alltid kontakt med advokat eller revisor dersom du søker svar på forhold vedrørende moms som har litt større økonomisk betydning for deg.