Når skal jeg begynne å legge på moms på mine salg?

 

For deg som planlegger å starte bedrift, eller nettopp har startet en, er et av de første spørsmålene du gjerne stiller deg selv når du skal beregne moms på dine salg.

 

Registreringsplikten i forhold til moms inntrer når du over en periode på 12 måneder har hatt en samlet omsetning på over kr 50000,-. Når du har nådd denne grensen er det viktig at du ikke fakturerer mer men venter til du har søkt og fått innvilget søknaden om å bli tatt med i avgiftsmanntallet for deretter å fakturere med moms. Dette oppleves ofte som en tungvint og byråkratisk prosess. Denne beløpsgrensen gjelder over en periode over 12 måneder og er ikke knyttet opp til årsskiftet. Du er fullt mulig å ha en samlet omsetning på over kr 50000,- over en lengre periode enn 12 måneder, så sant omsetningen aldri overstiger 50000,- i en sammenhengende 12 måneders periode.

 

Når du har omsetning på under kr 50000,- (egne satser for frivillige organisasjoner o.l.) i året kan du heller ikke søke om å ble med i avgiftsmanntallet og dermed ikke beregne utgående moms på dine salg.  Dette kan være gunstig dersom du selger direkte til forbruker da du kan øke prisen tilsvarende og samtidig være konkurransedyktig i forhold til dine konkurrenter. Dersom du imidlertid selger til foretak og andre organisasjoner med fradragsrett får du ikke samme gleden av dette da disse uansett vil ser på prisen eksklusiv moms.

 

Ulempen med å stå utenfor avgiftsmanntallet er at du heller ikke har fradragsrett for inngående moms. Det finnes imidlertid muligheter for å søke om såkalt tilbakegående avgiftsoppgjør på innkjøp og investeringer der varen/tjenesten ikke er forbrukt på registreringstidspunktet. Dette er noe vi må komme tilbake til i en egen artikkel.